Banner. [We Have to Raise a New Generation of Workers…] (My dolzhny vyrastit' novoe pokolenie rabochikh...)