"In the Kremlin Palace, 24 May, 1945" (V Kremlevskom Dvortse, 24 maia, 1945 goda)