full text File Size: 89 K bytes | Add this to my bookbag

Folder 20 Building Sub-Committee (Protokol - Sub-Komitetu Budowy, 4-5 stycznia, 1934 Nadzwyczajne, Pasicdz Zarczdu Rady Szkolny 5 go. stycznia, 1934), Gurda's Report, January 4-5, 1934